Bài viết

Thơ hay của Đoàn viên công đoàn công ty

MƯA

Nghe danh Sơn Thủy đã lâu
Áo mưa bền đẹp hàng đầu Việt Nam
Sản phẩm do chúng tôi làm
Khách hàng xem thử khỏi bàn miễn chê
Sờ vào cảm thấy đê mê
Mua luôn mười chiếc để về biếu ngay
Hàng hóa cho đến kỳ này
Mưa có một chút hết ngay tức thì
Phương châm hành động là gì?
Chất lượng - "Sơn Thủy” vẫn ghi muôn đời
Hải Phòng, Tháng 9/2015
__Thanh Ngân__

 

Tin nổi bật

Thành tích

Video

Liên hệ

Kinh doanh- Phụ trách Đại lý : Hồng Hạnh 0934 093 888
[email protected]

Giám đốc - Thành Sơn: 0903 454 349
[email protected]

Mạng xã hội

Thiên đường Ô